Valgforsamlingen den 15. septemer 2020 var godt besøgt med 32 stemmeberettigede fremmødte medlemmer.

Som dirigent valgtes Helle Poulsen, som ledte forsamlingen vel igennem valgprocessen.

Der var 9 som ville modtage valg – og der skulle vælges 9

 

De 9 er:

Poul Bolund Hansen

Lene Kønigsberg Lykkestrand (Nyvalgt)

Aage Rasmussen

Eva Korsled  (Nyvalgt)

Niels-Christian Madsen

Preben Jensen

Søren Bechmann (Nyvalgt)

Gerhard Christiansen (Nyvalgt)

Per Ivan Nielsen

Herudover valgtes Bent Benny Andersen som stedfortræder/suppleant

 

Hvis man ønsker at lave en anden liste end denne, skal man indsende en kandidatliste.

Kandidatlister kan tidligst indleveres den 16-09-2020 og skal være indleveret senest 4 uger efter den ordinære valgforsamling, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, jf. dog stk. 2.

Regler for dette kan læses på https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9014

Kandidatlisten skal afleveres til Niels-Christian-Madsen ved at sende de nødvendige dokumenter til 7537@sogn.dk – eller aflevere dem personligt på Granvej 39, 4632 Bjæverskov. Kontakt dog først på 29482803