Udgivet af Maria Brink Hesel, søn d. 19. apr 2020, kl. 09:41

Tanker til 1. søndag efter påske 2020

 

Salme til i dag - som er indspillet af Gørslev- og Vollerslev kirkers organist Kristina Avakian og kirkesanger Anna Stærk - kan høres her:


Evangelieteksten til i dag kan læses her:

https://www.bibelselskabet.dk/...

  

Vi er i dagene efter påske.

Jesus er stået op fra graven. Og nu har den opstandne vist sig lyslevende for op til flere personer. Man kunne have troet, at mødet med den opstandne ville være forbeholdt særligt udvalgte. Særligt udvalgte i form af stærke og kloge, succesfulde og ligefrem fejlfrie mennesker. Men nej. Tværtimod.   

For Maria Magdalene er den første, der møder Jesus, og det møde hørte vi så om Anden påskedag. Maria Magdalene - en kvinde, ringeagtet og måske endda prostitueret, hun skulle ifølge Johannesevangeliet blive den første, der fortæller videre i verden, at Jesus ikke bare er korsfæstet, men at han også er stået op fra de døde.   

Senere er det den vantro Thomas, som Jesus viser sig for ansigt til ansigt. ”Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke” siger Thomas, da nogen begynder at tale om den tomme grav, og om Jesus der er opstået. Men tvivleren Thomas møder Jesus, han ser ham - og han tror.   

Og i dag er vi så kommet til disciplen Peter. Også Peter er langt fra fejlfri og succesfuld. I Langfredagsnatten, da det virkelig gjaldt, tog han flugten og fornægtede hele tre gange, at han kendte det mindste til den Jesus, han i årevis havde fulgtes med dag ud og dag ind. ”Nej, jeg er ikke”, sagde han igen og igen, når nogle spurgte ham, om han var Jesu discipel. Svigter og fornægter står der også på Peters cv. Og det plejer ikke at give nogen job. Men i dag hører vi Jesus udvælge netop Peter til at være hyrde for den kirke og det fællesskab, som nu skal til at grundlægges. Det er altså en, der både svigter og fornægter, der bliver bedt om at tage vare på de kristne.

Ja, det er altså i hænderne på ringeagtede kvinder, tvivlende og vantro mænd, svigtere og fornægtere, at budskabet om, at Jesus er opstået fra de døde, lægges. Dem, der for alvor har kvajet sig, det er dem, der møder den opstandne, og det er dem, som bliver betroet opgaven at bære budskabet videre.   

”Elsker du mig mere end de andre?” Sådan hører vi hele tre gange i dag den opstandne Jesus spørge Peter. ”Elsker du mig?” Peter får ikke lov til at slippe. Og vi aner, at de tilsyneladende uskyldige spørgsmål er spørgsmål om liv og død. Det handler om skyld. Og Peter ved det.

”Det er min skyld” er ikke nogen nem sætning at få over sine læber – hverken for Peter, for verdens små børn eller for store præsidenter. Peter – og vi andre – er altid i underskud, hvis ikke Jesus er parat til at bøje sig ned og række hånden frem mod os, hvis ikke Jesus er parat til at sige, at nu skal jeg hjælpe dig op at stå igen.

Påske handler ikke blot om, at livet opstår fra de døde, og at Guds magt besejrer dødens magt. Den opstandne Jesus Kristus viser os i dag, at opstandelse også betyder tilgivelse, at opstandelse også betyder syndernes forladelse, at opstandelse også betyder en helt ny begyndelse.   

Gud bygger sin kirke på mennesker, der har kvajet sig. På Peter og Thomas og Maria. Ja, og på dig og mig. Og hvilken lettelse, tænker jeg. For så kan jeg også være med.

For jeg ved, at også jeg kvajer mig. Jeg ved, at også jeg til tider har en tvivlsom tro. Jeg ved, at også jeg svigter og fornægter. Det hænder, at også jeg overhoved ikke er stærk og kommer til kort, og at jeg ingenting duer til, og at enhver succes smuldrer væk mellem hænderne på mig.

Det hænder, at min krop svigter mig. Det hænder, at hver en glæde og mening fordufter.   

Men Gud regner alligevel med mig. Ligesom han regner med Peter og Thomas og Maria. Det får vi fortalt i dag.   

Og hvilken befrielse! At der findes et sted, hvor jeg ikke skal skabe mig selv eller lykkes eller være dygtig. Gud er Gud – også for os der ind imellem eller ligefrem ofte kvajer os. Når Peter og Thomas og Maria Magdalene måtte være med, så må vi også. Her behøver vi ikke at være stærke. Her må vi være så svage som vi er.   

Gud vil os. Og vi må leve af, at vi er hans.

Gud ske tak og lov for det.   

Amen.   

 

Fadervor:

Fadervor,

Du som er i himlene!

Helliget vorde dit navn,

Komme dit rige,

Ske din vilje

Som i himlen således også på jorden;

Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,

Som også vi forlader vore skyldnere,

Og led os ikke i fristelse,

Men fri os fra det onde.

Thi dit er riget og magten og æren i evighed!

Amen.

 

Velsignelsen:

Herren velsigne dig og bevare dig,

Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,

Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Kategorier Ukategoriseret