Udgivet af Hanne Bohr, man d. 30. mar 2020, kl. 13:20

Biskopperne har opfordretr til, at alle kirker fastsætter den daglige aftenringning til kl. 17, at vi under aftenringningen kl. 17 sammen tænker på og beder for de syge og alle dem, der passer og plejer dem.

Det er en gammel skik, at klokkerne ringer for at minde om bøn og andagt. Den alvorlige situation, som landet befinder sig i, kan gøre meningen med klokkernes ringning endnu tydeligere.

- I denne særlige tid, hvor alle kirker er lukkede, og vi ikke kan holde gudstjenester om søndagen, gør vi opmærksom på, at klokkernes ringning hver dag fortæller os om kirkens budskab.

- For selvom det ikke er sært, at vi måske har mest travlt med at tænke på os selv og være bekymrede for vores nærmeste, så er det netop nu, at vi skal tænke på Gud og vores medmenneske og på alt det gode, der trods alt kommer til os hver eneste dag, 

citeret efter  Henrik Wigh-Poulsen.

Opfordringen til fælles aftenringning gælder så længe Corona-virus hærger, og indtil den normale hverdag er tilbage i Danmark. Der er omkring 2350 folkekirker i landet.

Kategorier Ukategoriseret